Image

ข่าวดี SME! สรรพกรออกมาตรการยกเว้นค่าปรับ-เงินเพิ่มภาษีอากร

SME ยิ้มแก้มแตก! เพราะกรมสรรพกรออกมาตรการยกเว้นค่าปรับ-เงินเพิ่มภาษีอากร 

คนมีธุรกิจ SME ต้องยิ้มกับกฎหมายที่ออกมาคราวนี้อย่างแน่นอน ถ้าใครยังงงว่าเจ้ามาตรการยกเว้นค่าปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรคืออะไร ออกมาแล้วคุณจะได้รับประโยชน์จากมันยังไง ไม่ต้องเก็บความสงสัยอีกต่อไป เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย  

มาตรการนี้มีความเป็นมาอย่างไร? 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ปีที่ผ่านมา กรมสรรพกรได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยค่าปรับ เพิ่มเงิน และโทษทางอาญา ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เลยในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งกรมสรรพภากรได้มีจุดประสงค์ที่จะต้องการดึงกลุ่มประกอบการ SME ขนาดเล็กและขนาดกลางเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการต่างๆ โดยสามารถขอรับสิทธิ์ในส่วนนี้ได้ 

เช็กธุรกิจของคุณดูว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นค่าปรับหรือไม่!

ก่อนที่จะไปเช็กว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ไหม ต้องขอบอกเลยว่ากฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิ์เฉพาะธุรกิจในนาม ‘นิติบุคคล’เท่านั้น 

1.ต้องมีกิจการที่มีรายได้เข้ามาไม่เกิน 500 ล้านบาท บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะได้รับข้อยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มก็ต่อเมื่อในรอบบัญชีล่าสุด คือวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่เกิน  500 ล้านบาท 

2.ต้องเป็นกิจการที่ยื่นภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 50

3.กิจการของคุณต้องไม่เคยออกใบกำกับภาษีปลอม เพราะหากสรรพกรตรวจพบคุณจะมีความผิดทันที 

4.ต้องไปลงทะเบียนกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

5.คุณต้องชำระภาษีให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

6.นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และความผิดทางอาญาตามกฎหมายฉบับนี้แล้วต้องยื่นภาษีให้ครบถ้วนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการยื่นแบบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการออกมาตรการนี้กันนะ? 

คุณจะได้รับความน่าเชื่อถือในวงการธุรกิจมากขึ้น เพราะมีระบบงบการเงิน การบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งคุณสามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนและทำธุรกิจทางการเงินได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว และข้อสำคัญคือมาตรการนี้จะช่วยให้คุณลดต้นทุนที่ต้องใช้ในการประกอบกิจการ และเปลี่ยนต้นทุนเป็นขีดความสามารถในสนามการแข่งขันทางธุรกิจ!

ถ้าหากเคยลงทะเบียนชุดเดียวในปี 2559 ไปแล้วต้องทำอย่างไร?

หากคุณเคยลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวไปเมื่อปี 2559 และยื่นภาษีถูกต้องทุกขั้นตอน คุณสามารถเลือกไม่ลงทะเบียนได้และทำการยื่นภาษีใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวในปี 2559 คุณสามารถลงทะเบียนและขอรับสิทธิ์ได้เลย ไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน และในปี 2559 ใครที่เคยลงทะเบียนบัญชีชุดเดียวแต่ไม่ได้ยื่นภาษีที่ถูกต้อง มีการปรับแต่งบัญชี แล้วอยากกลับตัวกลับใจก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องและขอรับสิทธิ์ได้เช่นกัน 

ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่การนิรโทษกรรมทางภาษีแบบที่ใครหลายคนเข้าใจกัน เพราะหากใครที่ยังติดค้างก็ยังคงต้องทำการชำระเช่นเดิม เพียงแต่จะได้รับสิทธิ์ไม่ถูกเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญาเท่านั้นเอง