พนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีของ AM Audit Group (บริษัท เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการทำงานกับองค์กรต่างๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง เรายึดถือในมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา โดยการนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแต่ละแบบได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพในระยะยาว