บริการรับวางแผนภาษี

เป้าหมายหลักของการวางแผนภาษีคือการลดผลกระทบของภาษีต่อรายได้ของคุณให้มากที่สุดโดยที่ทุกอย่างดำเนินการไปตามกฏระเบียบและข้อบังคับของรัฐอย่างถูกต้อง

สำหรับคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล การวางแผนภาษีเป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยกฎเกณฑ์ทางภาษีมากมายในยุคปัจจุบัน ทำให้การเตรียมและวางแผนสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างถูกต้องตามเป้าหมายเป็นเรื่องยากมาก หากคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่พบว่ามีคำถามมากมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านภาษีและไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป เป็นทางออกที่ดีที่สุดในฐานะบริษัทบัญชีและภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เราเป็นนักวางแผนภาษีมืออาชีพที่อยู่ใกล้คุณที่สามารถช่วยคุณวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปี กฎและข้อบังคับสำหรับภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป ไม่เพียงแต่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้กับลูกค้าในส่วนของกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆที่เพิ่งประกาศใช้เท่านั้น เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามเรื่อง Tax credit (ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และรายการลดหย่อนต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการวางแผนภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าอีกด้วย

Tax Credit คืออะไร

Tax credit คือจำนวนเงินที่สามารถใช้เพื่อชดเชยภาระทางภาษี Tax credit แตกต่างจากค่าใช้จ่ายนำไปหักลดหย่อนเนื่องจาก รายการลดหย่อนเป็นรายการที่สามารถหักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี แต่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีของผู้เสียภาษีที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับรายได้ Tax credit เป็นการลดภาษีโดยไม่คำนึงถึงอัตราภาษี

นักวางแผนภาษีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการลดภาระภาษี ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและธุรกิจของคุณได้อย่างมาก เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะที่พร้อมจะให้บริการกับคุณ

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์
สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราด้านการวางแผนภาษีได้ที่ โทร 02 227 0405