บริการรับวางแผนภาษี

แม้ว่าคำว่า "การวางแผนภาษี" จะถูกกล่าวถึงบ่อย แต่ก็ไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก เราจะอธิบายโดยสรุปที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีว่าเหตุใดจึงสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือมันจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ความหมายของการวางแผนภาษี

คำจำกัดความของการวางแผนภาษีคือ“การดำเนินการเพื่อลดภาระภาษีให้เหลือน้อยที่สุดโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่า ค่าลดหย่อน (allowances) ค่าใช้จ่ายทางภาษี(deductions) สิทธิที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ (exemptions) และช่องทางอื่นๆที่มีอยู่ทั้งหมด จะถูกนำมาคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพทางภาษีมากที่สุด”

ความสำคัญของการวางแผนภาษีธุรกิจ

โดยทั่วไปจะใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการเงินและธุรกิจ มีประโยชน์ของการวางแผนภาษีสำหรับทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กและการวางแผนมีบทบาทสำคัญใน

  • ลดจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
  • ช่วยให้สามารถควบคุมเวลาจ่ายภาษีได้ดีขึ้น
  • การลดหย่อนภาษี / เครดิตภาษี (Tax credit) ที่มีให้สูงสุด

ในแต่ละปี กฎและข้อบังคับสำหรับภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป ไม่เพียงแต่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้กับลูกค้าในส่วนของกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆที่เพิ่งประกาศใช้เท่านั้น เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามเรื่อง Tax credit (ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และรายการลดหย่อนต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการวางแผนภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าอีกด้วย

การวางแผนภาษีบริษัท

ธุรกิจที่มีกำไร ย่อมยากที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีนิติบุคคล แต่การจ่ายภาษีประเภทนี้จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้าคุณมีทีมวางแผนภาษีที่มีประสบการณ์   วิธีที่คุณจัดโครงสร้างกิจการส่วนตัว และ บริษัทของคุณสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาษีที่ธุรกิจของคุณจ่าย เราจะนำเสนอกลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจของคุณที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาผลกำไรจากธุรกิจของคุณได้มากขึ้น เช่น

การลดหย่อนทางภาษีสำหรับบริษัท

ทีมภาษีนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ของเราให้บริการด้านภาษีเฉพาะทางแก่ธุรกิจที่จัดการโดยเจ้าของ เราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีในลักษณะที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณและเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปั่นป่วน

การทำ Tax Credit

Tax credit คือจำนวนเงินที่สามารถใช้เพื่อชดเชยภาระทางภาษี Tax credit แตกต่างจากค่าใช้จ่ายนำไปหักลดหย่อนเนื่องจาก รายการลดหย่อนเป็นรายการที่สามารถหักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี แต่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีของผู้เสียภาษีที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับรายได้ Tax credit เป็นการลดภาษีโดยไม่คำนึงถึงอัตราภาษี

การคืนภาษีของบริษัท

ความผิดพลาดโดยไม่รอบคอบ หรือไม่เข้าใจในการคืนภาษีโดยพนักงานของบริษัท อาจนำไปสู่การถูกเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานด้านภาษีของบริษัทของคุณ ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องจนถึงรายละเอียดสุดท้าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณเคยสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ ควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ โดยเฉพาะการค้าขายกับต่างประเทศ เรามีประสบการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายละเอียดซับซ้อนหลายกรณี

ภาษีกำไรจากทุน

การวางแผนสำหรับภาษีผลได้จากทุน (CGT Capital Gains Tax) หมายถึงภาษีที่เก็บจากผลได้ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของ สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ เช่น ตราสารทางการเงิน อาคาร บ้านและ ที่ดิน เป็นต้น หากคุณเป็นเจ้าของและขายสินทรัพย์ของคุณออกไป คุณอาจต้องจ่ายภาษีกำไรจากทุน (CGT) สิ่งนี้มักเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อน เราจะคำนวณให้คุณหรือแจ้งให้คุณทราบว่า คุณจะได้รับการยกเว้นหรือไม่

การวางแผนภาษีเงินปันผล

หากคุณคาดว่าจะได้รับผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทจำกัดของคุณในปีนี้คุณควรจะได้รับเงินปันผลจำนวนมาก ที่ปรึกษาด้านภาษีจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจ่ายเงินให้ตัวเองและพนักงาน

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล

การวางแผนภาษีไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถวางแผนภาษีได้ เช่น

  • เงินได้ รายจ่ายที่ใช้ลดหย่อนภาษี
  • รายได้จากการขายทรัพย์สิน รถ ที่ดิน
  • เงินลงทุนในกองทุน ตราสาร
  • การเตรียมการด้านภาษีมรดก
  • เงินบำนาญ

 

โดยสรุป นักวางแผนภาษีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการลดภาระภาษี ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและธุรกิจของคุณได้อย่างมาก เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะที่พร้อมจะให้บริการกับคุณ

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์
สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราด้านการวางแผนภาษีได้ที่ โทร 02 227 0405