ตรวจสอบการทุจริตทางบัญชี 

มีเหตุผลหลายประการที่คุณควรให้มีการตรวจสอบการทุจริตทางบัญชี โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ คุณต้องการความมั่นใจว่าว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่มีการยักยอกทรัพย์ หรือการฉ้อโกงที่แฝงตัวอยู่ในองค์กร หรือคุณอาจสงสัยว่ายังมีสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ปรากฎในงบการเงิน รายการด้านล่างคือตัวอย่างบางส่วนที่ทำให้คุณควรพิจารณาถึงการจัดให้มีการตรวจสอบการทุจริตทางบัญชีอย่างครบถ้วน

  • คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผลิตและขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีอัตราการสูญเสียไม่เกินมาตรฐานที่รับได้
  • คุณสงสัยว่ามีการยักยอกทรัพย์สินหรือการฉ้อโกงภายในบริษัท
  • คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการฉ้อโกง
  • คุณต้องการสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการรับสินบน

ทำไมต้องเลือก  เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป

บ่อยครั้งที่เราพบว่าฝ่ายบริหารเริ่มสงสัยว่ามีการทุจริตในองค์กร โดยที่ยังไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือมีข้อกล่าวหา แต่การดำเนินการจากข้อสงสัยไปจนค้นพบความจริงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบงบการเงิน และด้านการสืบสวน จึงจะสามารถหาข้อมูลและหลักฐานมาแสดงได้อย่างชัดเจน

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้คุณมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของเรา ทีมงานตรวจสอบการทุจริตทางบัญชีของ เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป มีการผสมผสานงานด้านบัญชี การตรวจสอบ และการสอบสวนเข้าด้วยกันเพื่อค้นหา เก็บบันทึก และกลั่นกรองข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในที่สุด

จากประสบการณ์ในงานด้านนี้ของเรา เราได้พบกลการฉ้อโกงในหลากหลายรูปแบบจากหลายๆองค์กร เช่น

  • ฝ่ายบุคคลยักยอกเงินค่าล่วงเวลาบางส่วนของพนักงาน เข้าบัญชีตัวเอง
  • ฝ่ายผลิตรายงานของเสียเกินจริง  
  • ฝ่ายบัญชีลงบันทึกสินทรัพย์ สินค้า สต๊อก วัตถุดิบ ไม่ครบตามที่มีอยู่จริง
  • ฝ่ายจัดซื้อรับสินบนจากซัพพลายเออร์

ทีมงานของเราจึงนับได้ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานที่ท้าทายเช่นนี้

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด หรือต้องการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก หรือดำเนินการตรวจสอบการทุจริต เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งในด้านการเงินและชื่อเสียงอันเนื่องมาจากการทุจริตในองค์กร

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์
สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราด้านการตรวจสอบทุจริตทางบัญชีได้ที่ โทร 02 227 0405