บริการรับตรวจสอบบัญชีโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท และประเมินความเสี่ยงใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการ ด้วยปัจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมซึ่งนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเตรียมการให้ธุรกิจอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการคว้าโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างเต็มที่เมื่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าใจความท้าทายในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เรามีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มที่หลากหลายตั้งแต่โรงแรมอิสระไปจนถึงเครือข่ายที่เป็น chain ขนาดใหญ่ เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และช่วยจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจทั้งการบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front of the House) และการให้บริการส่วนหลัง (Back of the House)

ปัญหาที่มักพบในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจโรงแรม

 • ผู้บริหารโรงแรมออกงบให้เจ้าของไม่ได้เพราะขาดความเชี่ยวชาญ จึงต้องใช้บริการจาก สนง.บัญชี
 • พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบัญชีไม่เพียงพอ
 • รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • ช่วงกระทบยอด ทำงานไม่ทัน
 • สินค้าสต๊อกของโรงแรมไม่ตรงกับรายละเอียด
 • การคิดภาระภาษีไม่ถูกต้องเช่น ขายห้องพักพร้อมสปา ขายห้องพักพร้อมพาเที่ยว ฯลฯ
 • การรับรู้รายได้-รายจ่ายทางบัญชีและภาษีอากรไม่ถูกต้อง
 • ปัญหาภาษีเงินได้ เช่นการตีความประเภทเงินได้เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง “ค่าเช่าห้อง” หรือ “ให้ใช้ห้อง”
 • ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นราคาห้องพักมีหลายราคาจะใช้ราคาใดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เอกสารรับ-จ่าย ผิดระเบียบของสรรพากร

ทีมงานของเราช่วยธุรกิจของคุณได้

เรามั่นใจว่าประสบการณ์เชิงลึกในธุรกิจโรงแรมของเราและคำแนะนำเชิงรุกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณรักษาอัตราการเติบโตที่มีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

 • เราจะช่วยตรวจการทำบัญชีให้ถูกต้อง
 • มีการเตรียมการล่วงหน้าประเมิณรายรับรายจ่าย วางแผนภาษีได้ทันเวลา
 • การวางระบบควบคุมภายใน ลดการรั่วไหล

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์

สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจโรงแรมได้ที่ โทร 02 227 0405