บริการรับตรวจสอบบัญชีโรงงาน

เรามีความชำนาญด้านการตรวจสอบบัญชีการผลิต โรงงาน ปัจจุบันกรมสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีตลอดเวลา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้คุณจึงมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมินโอกาสและลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ในขณะที่ยังต้องดำเนินธุรกิจตามปกติในแต่ละวัน

นั่นคือสิ่งที่ AM Audit สามารถช่วยได้ “ทีมผู้ตรวจสอบบัญชีโรงงานการผลิต” ของเราคอยติดตามแนวโน้มสำคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภทเดียวกับของคุณ ด้วยบริการที่เต็มรูปแบบอันได้แก่การตรวจสอบงบการเงิน การวางแผนด้านภาษี และการให้คำปรึกษาอื่นๆ เราช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างและรักษาองค์กรที่คล่องแคล่วว่องไวที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อตลาดและความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

เราให้บริการกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยเจ้าของเอง องค์กรที่บริหารโดยมืออาชีพ และรวมไปถึงองค์กรธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ ลูกค้าของเรากระจายอยู่ในหลายภาคส่วน เช่น ยานยนต์ พลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์

ปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจสอบบัญชีโรงงาน

การทำบัญชีกิจการอุตสาหกรรม โรงงาน หรือกิจการที่ผลิตสินค้าสำเร็จรูป มีความเฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่น ที่เห็นได้ชัดคือ การทำบัญชีวัตถุดิบ การตรวจสอบบัญชีธุรกิจประเภทนี้จึงควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจและเสนอแนะได้ถูกต้อง ปัญหาที่ทีมงานของเราพบบ่อยคือ

 • สต็อคที่บันทึกไม่ตรงกับที่มีอยู่จริง
 • สินค้าเสื่อมคุณภาพ
 • สินค้ารอทำลาย ไม่ได้แยกจากสินค้าหลัก
 • การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
 • การบันทึกบัญชีวัตถุดิบไม่ถูกต้อง
 • การบริหารต้นทุน

ทีมงานของเราช่วยธุรกิจของคุณได้

AM Audit ให้บริการตรวจสอบบัญชี ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยทีมงานด้านการตรวจสอบบัญชีโรงงานโดยตรงของเรา มีความคุ้นเคยกับปัญหาของกิจการโรงงาน สามารถ ตรวจสอบ บัญชีวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ตรวจสอบการบันทึกต้นทุน การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ฯลฯ

 • การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน
 • การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
 • บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
 • บัญชีงานระหว่างทำ
 • บัญชีสินค้าสำเร็จรูป
 • การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและขาย

การตรวจสอบบัญชีของเรา จะมีสรุปรายงานเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจโรงงาน การผลิต ของคุณได้ถูกต้อง

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์

สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราด้านการตรวจสอบบัญชีโรงงานได้ที่ โทร 02 227 0405