1. บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ

  ประเภทงานบริการ

  1. ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
  2. ตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจความทุจริต ตรวจข้อผิดพลาด
  3. ตรวจเช็คการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปของลูกค้า
  4. ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  ค้นหาข้อผิดพลาด การทุจริตที่เกิดจากพนักงาน และป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตในอนาคต

  เหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ กรณีตรวจสอบประจำปี ธุรกิจที่ต้องการตรวจสอบการทุจริต หรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการตรวจสอบผู้บริหารจัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

  การปฏิบัติงาน

  จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีไปยังสถานที่ของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดระยะเวลา และระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่บัญชี

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำ หรือช่วยเชื่อมต่องานที่ค้าง ระหว่างที่รอพนักงานบัญชีคนใหม่

  เหมาะสำหรับกิจการที่พนักงานบัญชีเก่าลาออก และกำลังจ้างพนักงานบัญชีใหม่

  กิจการที่มีงานค้างสะสม ในขณะที่ต้องทำงานประจำวัน หรือกิจการที่มีการเปลี่ยนโปรแกรมบัญชี และทำการขึ้นโปรแกรมใหม